Подтискане на прахови емисии

Начало / Продукти / Системи за насипни товари / Подтискане на прахови емисии
Стационарни системи за прахоподтискане

Стационарни системи за прахоподтискане

  Двукомпонентни дюзи Еднокомпонентни дюзи
Работно налягяне вода 0,5-2 bar, въздух 2-4 bar вода 4-10 bar
Размер на капките 10 до 50 µm   50 до 150 µm
Консумация 10 l/h, 25 l/h, 55 l/h 10 до 720 l/h
Обхват Проучване, решение, доставка, монтаж, пуск, обучение
Мобилни системи и оръдия за водна мъгла

Мобилни системи и оръдия за водна мъгла

Обхват: 10 m до 70 m

Работно налягане: 20 bar / 25 bar / 100 bar

Размер на капките: 20 µm до 80 µm / 50 µm до 150 µm

Консумация на вода: 10 l/h до 1400 l/h  / 1000 l/h до 3800 l/h

Работна площ:  до 15000 m²

Опции: Дистанционно управление, автономна табота с резервоар и агрегат, ротация, мобилни версии, други